۵ محصول کشاورزی رکورد‌‌‌ دار واردات سال ۹۴

[ad_1]


در حالی که سخنگوی دولت شب گذشته وزارت جهاد کشاورزی را موفق ترین بخش اقتصادی کشور در ۲ سال اخیر نامید که ۵ محصول کشاورزی استراتژیک ذرت، گندم، لوبیایی سویا، برنج و کنجاله سویا رکورد‌ دار واردات سال ۹۴ هستند.

[ad_2]

لینک منبع