سوزان مبارک به پولشویی در سوئیس متهم شد

[ad_1]


دستگاه قضایی سوئیس تصمیم دارد «سوزان مبارک» همسر دیکتاتور مخلوع مصر را به‌اتهام دست داشتن در فساد مالی و پولشویی تحت تعقیب قرار دهد.

[ad_2]

لینک منبع