نگاهی به سیره سیاسی و سیره رفتاری حضرت زهرا (س) درخانواده

[ad_1]


فاطمه (س) از رسول خدا (ص) آموخته بود که: هر زنی با شوهر خود مدارا نکند و او را به چیزی بکشاند که قدرت و توان آن را ندارد، هیچ کار نیکی از او قبول نخواهد شد و در حالی خدا را ملاقات خواهد کرد که خداوند بر او خشمناک است.

[ad_2]

لینک منبع