عملیات چهارخطه کردن جاده هراز در سال ۹۵ به‌بهربرداری می‌رسد

[ad_1]


عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به طرح ملی چهاربانده کردن محور هراز گفت، گفت:عملیات چهار خطه کردن جاده هراز در سال ۹۵ به‌بهربرداری می‌رسد.

[ad_2]

لینک منبع