مصر ۳۳ قاضی حامی اخوان المسلمین را عزل کرد

[ad_1]


منابع قضایی مصر اعلام کرد که ۳۳ قاضی طرفدار گروه اخوان المسلمین را از کار برکنار شدند.

[ad_2]

لینک منبع