بشار جعفری: به بندهای حساس مذاکرات سوری-سوری نزدیک شدیم

[ad_1]


رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات سوری-سوری در ژنو گفت که ما به بندهای حساس مذاکرات نزدیک شدیم.

[ad_2]

لینک منبع