ضرب الاجل پارلمان عراق به دولت عبادی برای تعیین کابینه جدید

[ad_1]


پارلمان عراق تا روز پنجشنبه به دولت حیدرالعبادی برای تیین کابینه جدید فرصت داد.

[ad_2]

لینک منبع