ناطق نوری:عدم حضورم در سیاست ربطی به ۸۸ ندارد/برای بازگشت پیر شده‌ام

[ad_1]


تصور نمی کردم که روزی رییس مجلس شوم… مهاجرانی غفلت کرد و هم به خود و هم به کشور جفا کرد. مهاجرانی انسانی با استعداد و باهوش بود… بعد از ۳۷ سال کماکان درآغاز راه قرار داریم و دائما در حال تجربه کردن راه هایی هستیم که پیش تر تجربه شده است…

[ad_2]

لینک منبع