عبدالله: تروریستها با حمله به بروکسل نشان دادند که به هیچ حکومتی تعهد ندارند

[ad_1]


رئیس‌اجرایی حکومت وحدت ملی در نخستین نشست شورای وزیران کابینه دولت کابل در سال جدید اظهارداشت که حملات بروکسل نشان از رویکرد جدید تروریستها در سطح جهانی است و تروریستها به هیچ حکومتی تعهدی ندارند.

[ad_2]

لینک منبع