اعلام حالت فوق العاده در مکه مکرمه و جده

[ad_1]


مقامات سعودی در پی وقوع گردباد و طوفان شن در شهرهای مکه مکرمه و جده حالت فوق العاده اعلام کردند و فرودگاه بین المللی جده تمام پروازهای خود را به حالت تعلیق در آورد.

[ad_2]

لینک منبع