تلفات سنگین متجاوزان و مزدوران سعودی در استان حجه

[ad_1]


نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن حمله گسترده متجاوزان سعودی و مزدوران این رژیم به شهر مرزی میدی در استان حجه را دفاع کردند.

[ad_2]

لینک منبع