وزیر خارجه سعودی: ما می‌خواستیم روابط سالمی با ایران داشته باشیم

[ad_1]


وزیر خارجه سعودی در ادامه ادعاهای خود علیه ایران گفت که ما خواستیم که روابط سالمی با ایران داشته باشیم، اما ایران در امور داخلی ما دخالت کرد.

[ad_2]

لینک منبع