هیچ کشوری توسط بانک جهانی آباد نشده است/دولت کابل به تولید و رشد منابع داخلی توجه کند

[ad_1]


در حالی که وزارت دارایی افغانستان از حضور در نشست بهاری بانک جهانی خبر می‌دهد کارشناس افغان هشدار داد دولت کابل بجای اتکا به کمکهای خارجی به افزایش تولید و رشد منابع داخلی این کشور توجه کند.

[ad_2]

لینک منبع