تمرکز دولت در سال ۹۵ شتاب و هم‌افزایی در روند اجرای "اقتصاد مقاومتی" است

[ad_1]


روحانی گفت: رویکرد عملیاتی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مبتنی بر بندهای اقتصاد مقاومتی بوده و این روند با قدرت بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه خواهد یافت.

[ad_2]

لینک منبع