قطع طولانی آب در برخی نقاط استان البرز / سایت آبفای البرز مسدود شد

[ad_1]


در حالیکه مردم در این ایام مشغول دید و بازدیدهای نوروزی هستند، در برخی نقاط استان البرز قطعی های ۸ تا ۱۰ ساعته آب، شیرینی این ایام را به کام مردم تلخ کرده است.

[ad_2]

لینک منبع