سرنوشت اسد دیگر اولویت اصلی برای دولت اوباما نیست

[ad_1]


خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت، بنا بر پیش نویس سندی، طرفین شرکت کننده در مذاکرات صلح سوریه در ژنو از اشاره به اسد در بیانیه خودشان خودداری خواهند کرد.

[ad_2]

لینک منبع