قاچاق مواد مخدر از طریق اجساد سربازان آمریکایی/ طالبان تولید تریاک را کاهش داده بود

[ad_1]


افغانستان در زمان طالبان تقریباً تولید مواد مخدر را به صفر رسانده بود، اما پس از تجاوز آمریکا به‌سرعت به نخستین تولیدکننده مواد مخدر جهان تبدیل شد.

[ad_2]

لینک منبع