خط آزاد – وحشت در قلب اروپا

[ad_1]


در همان روزهای ابتدایی جنگ سوریه، این نکته به کشورهای اروپایی هشدار داده شد که سایه وحشت و ترور تنها به خاورمیانه محدود نمی ماند.

[ad_2]

لینک منبع