اقتصاد مقاومتی ۶ سال است روی زمین مانده/چرا برخی کارها سریع انجام می‌شود؟

[ad_1]


چرا برخی از کارها و سیاستهای اقتصادی کشور در کوتاهترین زمان ممکن توسط برخی از مسئولین اجرا میشود ولو اینکه برخی از آن کارها و سیاستها به ضرر ایران و ایرانی باشد اما پس از گذشت ۶ سال هنوز در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در پله اول مانده ایم؟

[ad_2]

لینک منبع