آیا مرکل با بمبگذار بروکسل و پاریس عکس سلفی گرفته است؟

[ad_1]


شبکه‌های اجتماعی در ساعات گذشته مملو از سلفی آنگلا مرکل با مردی شده است که شباهت بسیاری با نجم العشراوی، بمبگذار بروکسل دارد.

[ad_2]

لینک منبع