برگزاری دوره آموزشی فرماندهان و اعضای شورای پایگاه‌های سپاه بهار

[ad_1]

دوره آموزشی دو روزه فرماندهان پایگاه‌ها و اعضای شورای پایگاه‌های سپاه ناحیه بهار برگزار شد.

[ad_2]

لینک منبع