عربستان با تسلیحات غربی در یمن مرتکب جنایت جنگی شده است

[ad_1]


چگونه آمریکا، ‌انگلیس و فرانسه می توانند همچنان به ارسال محموله های تسلیحاتی به عربستان ادامه دهند؟‌

[ad_2]

لینک منبع