اتهام کودتا علیه افشا کنندگان ارسال سلاح از ترکیه به سوریه

[ad_1]


دو روزنامه نگار ترکیه ‌به علت افشای خبر کمکهای تسلیحاتی دولت ترکیه به داعش در یک قدمی زندان ابد قرار گرفته اند .

[ad_2]

لینک منبع