رونق صنایع کوچک و متوسط شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی است

[ad_1]


کارشناس اقتصادی با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» گفت: اقتصاد مقاومتی فارغ از بحث اقدام و عمل مربوط به یک اقتصاد درون گرا است. یعنی به ظرفیت های اقتصادی داخلی توجه ویژه دارد. توجه به صنایع کوچک و متوسط شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی است.

[ad_2]

لینک منبع