مشت‌هایمان را گره می‌کنیم و بر دشمن بزرگمان " آمریکا" مرگ می‌فرستیم

[ad_1]


سخنگوی دولت گفت: همه باید همدل و هم زبان باشیم و بدانیم که دشمن بزرگ ما آمریکاست. همه مشت هایمان را گره می‌کنیم و شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهیم.

[ad_2]

لینک منبع