«اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل» از نگاه معاون اسبق بانک مرکزی

[ad_1]


معاون اسبق بانک مرکزی به تشریح اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به مزیتهای مطلق و نسبی طبیعی و خدادادی و سرمایه گذاری در آنها و بهره برداری اقتصادی از این مزیتها.

[ad_2]

لینک منبع