اعتراف تلخ وزیر ورزش روسیه به شیوع ملدونیوم بین ورزشکاران این کشور

[ad_1]


وزیر ورزش روسیه به مثبت بودن تست دوپینگ ۲۷ ورزشکار این کشور به دلیل مصرف ماده ملدونیوم اعتراف کرد.

[ad_2]

لینک منبع