پلیس فرانسه دانشجویان معترض در پاریس را سرکوب کرد

[ad_1]


پلیس فرانسه با دانشجویان معترض به سیاستهای دولت این کشور در پاریس درگیر شد.

[ad_2]

لینک منبع