قدم های بسیجیان در دفاع از کشور مستحکم تر از گذشته است

[ad_1]

فرماندار شهرستان پیشوا گفت: قدم های بسیجیان در دفاع از کشور مستحکم تر از گذشته است.

[ad_2]

لینک منبع