هیچ تبعه ایرانی در انفجارهای بروکسل کشته نشده است

[ad_1]


یک منبع کنسولی وزارت امور خارجه درباره حضور اتباع ایران بین قربانیان انفجارهای بروکسل توضیح داد.

[ad_2]

لینک منبع