تصادف پراید و پژو ۵ نفر را به کام مرگ کشید

[ad_1]


در تصادف روز گذشته پراید و پژو، ۵ نفر جان خود را از دست دادند.

[ad_2]

لینک منبع