صنایعی که تاریخ مصرف مواد غذایی را جدی نمی‌گیرند + عکس

[ad_1]


تاریخ مصرف مواد غذایی در صنایعی مانند فرآورده های لبنی، تخم مرغ و … و مواد غذایی که از مواد نگهدارنده و پایدارکننده در فرآوری آنها استفاده می شود اهمیت فراوانی دارد ، اما این موضوع توسط برخی چندان جدی گرفته نمی‌شود.

[ad_2]

لینک منبع