وزیر جنگ اسرائیل حملات اروپا را جنگ جهانی سوم دانست

[ad_1]


وزیر جنگ اسرائیل گفت: بمبگذاری‌های مرگبار در بروکسل نشانه‌ای از یک جنگ جهانی جدید است.

[ad_2]

لینک منبع