نیروهای ارتش سوریه وارد شهر تاریخی تدمر شدند

[ad_1]


نیروهای ارتش سوریه وارد شهر تاریخی تدمر شدند.

[ad_2]

لینک منبع