گزارش مرکز آمار از فقیرتر شدن فقرا در دولت روحانی/رشد بی‌عدالتی در روستاها بیشتر از شهرها+جدول

[ad_1]


بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، ضریب جینی در دولت روحانی افزایش یافت که نشان از افزایش بی عدالتی و فاصله طبقاتی در این دولت و بدتر شدن وضعیت فقرا به خصوص در روستاهاست.

[ad_2]

لینک منبع