ارتش سوریه کوه "الطار" در غرب تدمر را هم به کنترل خود در آورد

[ad_1]


نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات آزادسازی تدمر، چند منطقه دیگر در اطراف این شهر را به کنترل خود در آوردند.

[ad_2]

لینک منبع