تروریست‌ها نقشه حمله به نیروگاه هسته‌ای بلژیک را داشتند

[ad_1]


روزنامه بلژیکی درنیر هوری گزارش داد که خالد و ابراهیم البکراوی، بمبگذاران بروکسل، قصد داشتن به نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور نیز حمله کنند.

[ad_2]

لینک منبع