مسابقه دلال‌های نفتی اروپا برای فروش بنزین به ایران

[ad_1]


در حالی که صادرات نفت ایران به اروپا همچنان با مشکل خدمات بیمه ای و بانکی مواجه است دلال های فرآورده های نفتی برای تصاحب بازار بنزین ایران با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.

[ad_2]

لینک منبع