تحریم دلاری ایران برداشته نشده است

[ad_1]


یک مقام ارشد آمریکا با بیان این که هرگونه مبادلات دلاری با ایران ممنوع است و بانک های خارجی تنها با سایر ارزها با ایران می توانند مراوده داشته باشند مدعی شد این کشور در سر راه احیای روابط بانک های خارجی با ایران قرار نگرفته است.

[ad_2]

لینک منبع