دارایی بانک‌های ایران در آستانه ۲۰۰۰ تریلیون تومان

[ad_1]


دارایی بانک‌های ایران در پایان دیماه سال ۹۴ از مرز ۱۹۲۰ تریلیون تومان گذشت.

[ad_2]

لینک منبع