آغاز سال ۹۵ با اجرای طرح اندیشه ایران‌شهر

[ad_1]


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رابطه اندیشه ایران‌شهر با نوروز باستانی گفت: متاسفانه ورود بحث درآمدهای نفتی و بهره‌برداری غلط از تکنولوژی باعث شد بسیاری از میراث فکری خود را در حوزه شهرسازی، ساخت مسکن، توسعه شهری و همسایگی از دست بدهیم.

[ad_2]

لینک منبع