«تفکر برجام ۲» خطری است که کشور را در حوزه سیاست خارجی تهدید می‌کند

[ad_1]


کارشناس سیاسی گفتد: اصطلاح برجام ۲ برای چندمین بار توسط برخی از چهره های سیاسی کشور استفاده شده و نقد رهبری نظام در خصوص این تفکر نشان از خطری است که کشور را در حوزه سیاست خارجی تهدید می کند.

[ad_2]

لینک منبع