اقتصاد مقاومتی نقشه راه و نتیجه ۳۷ سال هزینه-فایده اقتصاد است/شورای عالی امنیت ملی باید ورود کند

[ad_1]


رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اقتصاد مقاومتی را نقشه راه و نتیجه ۳۷ سال هزینه-فایده اقتصاد است، گفت: شورای عالی امنیت ملی هندسه و خطوط قرمز برای اجرای اقتصاد مقاومتی را تدوین کند که همه ملزم به اجرای آن باشند.

[ad_2]

لینک منبع