بروکسل به شهری متروک تبدیل شده است

[ad_1]


بمبگذاری‌های تروریستی در بروکسل باعث شده قلب سیاسی اتحادیه اروپا چهره شهری متروک به خود بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع