انجام وارسی پروازها توسط سازمان هواپیمایی غلط بود

[ad_1]


رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این‌که خرید هواپیمای فلایت‌چک اقدام به موقعی از سوی شرکت فرودگاه‌ها بود، گفت: انجام وارسی پرواز در فرودگاه‌های کشور توسط سازمان هواپیمایی کشور غلط بود.

[ad_2]

لینک منبع