روایت زیارت فرزند شهید مفقود الاثر مسیحی از مناطق عملیاتی جنوب کشور

[ad_1]


خادم معراج شهدای اهواز در روایتی از یک زائر مسیحی گفت: یادمان‌های عملیاتی جنوب را دوست داشت و به خاطر آرامشی که به آن می‌رسد، حاضر است هر سال، هر طور شده به این مناطق بیاید.

[ad_2]

لینک منبع