کسانی که توانایی اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی را ندارند به شعار بسنده می‌کنند

[ad_1]


عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: دولت باید برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی از افرادی متخصص استفاده کند.

[ad_2]

لینک منبع