تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اقدام عملیاتی در کشور است

[ad_1]


نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی تنها با حرف زدن منجر به نتیجه نمی‌شود و باید تمامی امکانات کشور در تحقق این معنا بسیج شده تا اقتصاد مقاومتی به معنای کامل آن محقق شود.

[ad_2]

لینک منبع