نشست پنهانی سران اتحادیه اروپا/ زمینه‌سازی برای اخراج ۸۰ هزار پناهجو از اروپا

[ad_1]


روزنامه انگلیسی با افشای نشست پنهانی سران اتحادیه اروپا در مورد تصمیم این اتحادیه نوشت که برای جلوگیری از بحران مهاجرت در کشورهای اروپایی، ۸۰ هزار پناهجوی افغان از خاک کشورهای عضو این اتحادیه اخراج می‌شوند.

[ad_2]

لینک منبع