روحانی:جوانان شعار مامی‌توانیم را عملی ساختند

[ad_1]


جوانان توانمند ایرانی شعار «ما می توانیم» را در همه عرصه ها عملی ساخته اند و این باعث افتخار هر ایرانی است.

[ad_2]

لینک منبع